Tot wanneer kan je een verblijf in de Q-Sunset Loft winnen?

We geven 15 luisteraars de kans om met hun huisgenoten naar de Q-Sunset Loft te komen. Iedere bewoner mag daar één week logeren. Er is plaats voor maximum 6 bewoners afhankelijk van de op dat ogenblik geldende Covid-regels. 

De eerste bewoners zullen onze Q-Sunset Loft vrijdag 21/05 betreden. Het laatste spel wordt gespeeld op vrijdag 27/08, waarna de laatste bewoners nog een week in de loft kunnen verblijven